Kontakt: +421 940 345 500 | info@gaja.sk

Kontakt

Ochrana vašich osobných údajov patrila a patrí medzi naše priority a preto rešpektujeme aj nové nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov.

Vaše kontaktné údaje uchovávame a budeme uchovávať len počas obdobia trvania zmluvného vzťahu so spoločnosťou GaJa Trade s r.o., ktorý vzniká po objednaní si a služieb Gaja trade s.r.o., t.j. 12 kalendárnych mesiacov.

Ubezpečujeme Vás, že s vašimi osobnými údajmi zachádzame s náležitou starostlivosťou, v súlade s platnými právnymi predpismi, a, samozrejme, ich chránime v maximálnej možnej miere, ktorá zodpovedá technickej úrovni dostupných prostriedkov.